Polityka prywatności

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy naszej firmy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: TRADEX Systems Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42 lok. 110, 02-372 Warszawa.
 3. W naszym serwisie przechowujemy następujące dane osobowe:
  • Imię i nazwisko,
  • Numer telefonu,
  • Adres email,
  powyższe dane są niezbędnę do kontaktu z zarejestrowanym użytkownikiem naszego serwisu wsparcia technicznego.
 4. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
 5. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim.
 6. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e-mail pod adres biuro@tradex.pl lub listem poleconym na adres: TRADEX Systems Sp. z o.o., ul. Opaczewska 42 lok. 110, 02-372 Warszawa.